De Praktijk

Borstvoeding is naast voeding een deel van het moederschap. Borstvoeding is een leerproces. Laat onzekerheden en problemen niet bestaan, maar vraag om voorlichting, advies en begeleiding.

Lactatiekundige IBCLC?

Als lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) ben ik een expert op het gebied van borstvoeding. Een gecertificeerde IBCLC lactatiekundige kan jou en je kindje professionele begeleiding bieden bij het geven van borstvoeding.

Door het behalen van een onafhankelijk internationaal examen , ben ik geregistreerd bij de IBLCE (International board of Lactation Consultant Examiners). Mijn registratie behoud ik middels certificering met CERPS (Continuing Education Recognition Points).

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is de beroepsvereniging waarvan ik lid ben. De NVL vertegenwoordigt de lactatiekundigen in contacten met de overheid, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen van andere zorgverleners. Daarnaast ben ik lid van de International Lactation Consultant Association (ILCA)

Karine Akkermanskarine akkermans 2 lactatiekundige

Met de nodige ongemakken, maar met veel plezier heb ik mijn eigen zoon en dochter borstvoeding gegeven. Deze positieve ervaring heb ik met zwangere vrouwen en voedende moeders gedeeld tijdens de informatieavonden van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Eerst als moeder, later als contactpersoon. Borstvoeding is belangrijk. Zowel voor de moeder als voor de baby
Vanuit mijn achtergrond als biochemisch analist ben ik wetenschappelijk geïnteresseerd in moedermelk, maar borstvoeding is veel meer. Het is een bijzondere relatie tussen moeder en kind. Ik ben er trots op als lactatiekundige ouders bij dit prachtige proces tot steun te mogen zijn. Het geeft mij veel voldoening en motiveert mij om steeds meer over borstvoeding, en veel daarom heen, te blijven leren.
Sinds 2005 ben ik zelfstandig lactatiekundige en voer ik mijn eigen praktijk: Borstvoedingpraktijk Karine Akkermans. Wat is begonnen als een hobby, is uitgegroeid tot een beroep waar ik veel plezier aan beleef. Daarnaast werk ik twee dagen per week als analist in het UMCG op een laboratorium. Ouders informeren en ondersteunen, contact onderhouden met zorgverleners en hen scholingen geven, zelf scholingen volgen en congressen bezoeken om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen:

Lactatiekundige is een heerlijk veelzijdig beroep!