Betalingsvoorwaarden

Facturatie en nota
Tijdens het intake gesprek wordt om akkoord gevraagd voor facturatie. Na afsluiten van de begeleiding wordt een nota verstuurd per mail.
Binnen twee weken na afsluiten van de begeleiding ontvangt de cliënt een nota. (in vakantieperiodes kan er meer tijd overheen gaan). De nota dient betaald te worden voordat deze bij de zorgverzekeraar gedeclareerd wordt. Via banknummer NL64 INGB 0004 4299 25 t.n.v. Borstvoedingpraktijk Karine Akkermans kan de nota betaald worden.

Betalingstermijn en herinneringen
De betalingstermijn voor particulieren is twee weken. Is er een probleem wat betaling belemmert, neem dan contact met me op. Bij verstrijken van de betalingstermijn volgt een herinnering per mail en sms. Een tweede herinnering wordt ook per post gestuurd. Wanneer de tweede herinnering niet per direct is voldaan, wordt €40,00 administratiekosten in rekening gebracht en eventueel een incasso bureau ingeschakeld.

Lidnummer
Mijn lidnummer van de NVL (27805) en IBCLC (L-13293) wordt op de nota vermeld.

Vergoedingen
Check vergoeding via de zorgverzekeraar bij de zorgwijzer
Lidmaatschap van de NVL of een verwijzing van huisarts of verloskundige kan nodig zijn voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

 

   Kwaliteit

Als lactatiekundige IBCLC houd ik mij aan de “Code of Professional Conduct” en de “Scope of Practice”. Te vinden op www.IBLCE.org. De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen heeft basiskwaliteitseisen opgesteld waaraan elk lid moet voldoen. Borstvoeding is belangrijk, daarom handel ik naar de WHO code voor markering van moedermelk vervangende producten <https://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/9241541601/en/>

 

   Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent met de hulp die je van me krijgt, hoop ik dat we er met elkaar over kunnen praten en tot een oplossing kunnen komen. De klachtencommissie van De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is bevoegd klachten in behandeling te nemen.

Als zorgverlener ben ik verplicht me te houden aan de wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (wkkgz). Het klachtenportaal zorg verzorgt een geschillenregeling. Mijn inschrijvingsnummer is 14381

 

   Privacy

Om goede zorg te bieden vraag ik je persoonsgegevens voor het factureren en het maken van een dossier. Deze gegevens zijn niet voor derden toegankelijk. Alleen met jouw toestemming gaat er een overdracht of verslag naar betrokken zorgverleners. Je mag de gegevens altijd inzien en me verzoeken deze te wijzigen of verwijderen. Hiermee handel ik naar de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Zie het Privacy Protocol.

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen zijn van toepassing. Wanneer we een consult afpreken ga ik er vanuit dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.